Κοινωνική Ένταξη, Απασχόληση
και Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Ένταξη, Απασχόληση
και Επιχειρηματικότητα

Ενημέρωση και Κινητοποίηση των
Νέων εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης

Ενημέρωση και ενεργοποίηση
των Νέων εκτός Απασχόλησης,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γαλάζια Ανάπτυξη & Κοινωνική Οικονομία

Γαλάζια Ανάπτυξη &
Κοινωνική Οικονομία

Το e-game του “NEETs on Board”

Μάθε για το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία», τη Γαλάζια Ανάπτυξη και την Κοινωνική Οικονομία με έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Εφαρμογή αναζήτησης εργασίας

Ανέβασε την υποψηφιότητά σου για μία θέση απασχόλησης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και ψάξε διαθέσιμες θέσεις εργασίας

“Εγγύηση για τη Νεολαία”

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Αξιολογήστε το portal του «NEETs on Board»

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι συμπληρώνοντας ανώνυμα την φόρμα αξιολόγησης του portal
περισσότερα

Οι Εταίροι

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αποστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία (ΑπΚΟ) είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων που…

Δήμος Πειραιά

Ο Πειραιάς βρίσκεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Αττικής και αποτελεί το σημαντικότερο λιμάνι της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ο 5ος πολυπληθέστερος Δήμος της…

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995 και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής…

Δες το Neets on Board με μια ματιά

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Είσοδος στο FORUM

Τομείς Προτεραιότητας