Η εφαρμογή αναζήτησης εργασίας επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας που αναζητούν εργασία να υποβάλουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους για μία επιθυμητή θέση απασχόλησης σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα.

Κατόπιν, έχουν την δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να αναζητούν εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, διαθέσιμες θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης, μαθητείας, κλπ.

Επίσης, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους εργοδότες να υποβάλλουν, μέσω σχετικής φόρμας, τα στοιχεία των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης, μαθητείας, κλπ. στην επιχείρηση – οργανισμό τους.

Κατόπιν, έχουν την δυνατότητα να αναζητούν μέσω φίλτρων υποψήφιους εργαζόμενους-συνεργάτες συμβατούς με τις ανάγκες τους.

Επιλέξτε παρακάτω για να συνεχίσετε με την εγγραφή σας ή την είσοδό σας στην εφαρμογή .