Η θάλασσα και οι σχετιζόμενες με αυτή οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Είναι ο τομέας της Οικονομίας που περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές καθώς και  εκείνες τις δραστηριότητες που παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στη λειτουργία των αμιγώς «γαλάζιων» οικονομικών τομέων και οι οποίες δεν εντοπίζονται απαραίτητα σε παράκτιες περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής τομείς: Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, Ναυπηγική δραστηριότητα,  Επισκευή πλοίων,  Τουρισμός,   Θαλάσσιες μεταφορές, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου.

Στις περιοχές παρέμβασης του «NEETs on Board», συγκεντρώνεται πλήθος επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας. Στην περίπτωση του Δήμου Πειραιά αυτές αφορούν κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών (λ.χ. θαλάσσιες μεταφορές, ακτοπλοΐα, ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, ναυταθλητικές δραστηριότητες, κλπ.) αλλά και στο δευτερογενή τομέα (ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, εξοπλισμός πλοίων κλπ.). Στην περίπτωση των νησιών του Αργοσαρωνικού και της Ανατολικής Πελοποννήσου οι δραστηριότητες στρέφονται κυρίως γύρω από τις θαλασσιές μεταφορές και τον παράκτιο τουρισμό.

Παρακάτω παρατίθεται σχετικό ενημερωτικό υλικό:

Επισυναπτόμενα