Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και δικαιούχος της είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ε’ κύκλου: 30/04/2018 Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 2.000 ανέργων…
περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και δικαιούχος της είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Γ’ κύκλου: 12/04/2018 Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται…
περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και δικαιούχος της είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Γ’ κύκλου: 12/04/2018 Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται…
περισσότερα

Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αναμένεται Τα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε: απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού…
περισσότερα

Λειτουργία Κέντρων Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Αφορά πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» από το οποίο μπορούν να ωφεληθούν νέοι ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης ή Εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους Κοινωνική Επιχείρηση. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αναμένεται Η…
περισσότερα

Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων 18-29 ετών

Αντικείμενο του Προγράμματος θα είναι η καθοδήγηση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη βοήθεια της οποίας η επιχειρηματική ιδέα θα μετατραπεί σε επιχειρηματικό σχέδιο. Το εν λόγω πρόγραμμα θα αφορά ανέργους οι οποίοι θα λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη…
περισσότερα

Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες

Το Πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες,  χρηματοδοτεί την πρακτική άσκηση και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας δυνητικών επιχειρηματιών ανεξαρτήτου ηλικίας από την Ελλάδα σε επιτυχημένες επιχειρήσεις του Εξωτερικού. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Συνεχής στα Τοπικά Σημεία Επαφής Το Πρόγραμμα προσφέρει σε άτομα κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις…
περισσότερα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους ή από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Β κύκλου: Αναμένεται Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με…
περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και δικαιούχος της είναι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ε’ κύκλου: 08/03/2018 Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000…
περισσότερα