Το ηλεκτρονικό forum του έργου “NEETs on Board” στοχεύει στην υποστήριξη του διαλόγου μεταξύ των Νέων 15-24 ετών αναφορικά με θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας. Επίσης, μέσω του forum οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήσεις στα help desk του έργου σχετικά με τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα της Πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία» ή οτιδήποτε άλλο τους απασχολεί αναφορικά με ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας, τους οικονομικούς κλάδους της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και της «Κοινωνικής Οικονομίας» και να λαμβάνουν άμεσα υπεύθυνη απάντηση.

ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ  

  RSS

george thrilos
(@thrilos)
New Member
Joined:1 μήνα  ago
Posts: 2
31/10/2018 1:33 μμ  

Μπορώ να ρωτήσω ποιες θεωρούνται ευάλωτες και ποιες ειδικές ομάδες που πρέπει να συμμετέχουν στις ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης;


ReplyQuote
ΑΝΝΑ ΚΟΔΕΛΛΑ
(@akodella)
Active Member
Joined:1 μήνα  ago
Posts: 9
31/10/2018 1:41 μμ  

Σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» ως ευάλωτες ομάδες θεωρούνται εκείνες που περιλαμβάνουν άτομα που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς (π.χ. άτομα με αναπηρία, άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα, οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες).

Ειδικές είναι οι ομάδες που περιλαμβάνουν άτομα που περιλαμβάνουν άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια (π.χ. τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας αν ανθρώπων, οι άστεγοι, τα άτομα σε συνθήκες φτώχειας, οι οικονομικοί μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών.)


ReplyQuote
george thrilos
(@thrilos)
New Member
Joined:1 μήνα  ago
Posts: 2
31/10/2018 1:43 μμ  

Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register