Το ηλεκτρονικό forum του έργου “NEETs on Board” στοχεύει στην υποστήριξη του διαλόγου μεταξύ των Νέων 15-24 ετών αναφορικά με θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας. Επίσης, μέσω του forum οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήσεις στα help desk του έργου σχετικά με τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα της Πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία» ή οτιδήποτε άλλο τους απασχολεί αναφορικά με ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας, τους οικονομικούς κλάδους της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και της «Κοινωνικής Οικονομίας» και να λαμβάνουν άμεσα υπεύθυνη απάντηση.

Main Category
Posts
Topics

Ρώτα το help desk του «NEETs on Board»

Εδώ μπορείς να ρωτήσεις το help desk του έργου σχετικά με θέματα που αφορούν στις δράσεις του

6
5

Τα Προγράμματα της Πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Εδώ μπορείς να ρωτήσεις οτιδήποτε σχετικά με το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία»

1
1

Ο τομέας της Γαλάζιας Οικονομίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Εδώ μπορείς να ρωτήσεις οτιδήποτε σχετικά με τους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

2
1

  
Working

Please Login or Register