Το ηλεκτρονικό forum του έργου “NEETs on Board” στοχεύει στην υποστήριξη του διαλόγου μεταξύ των Νέων 15-24 ετών αναφορικά με θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας. Επίσης, μέσω του forum οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήσεις στα help desk του έργου σχετικά με τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα της Πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία» ή οτιδήποτε άλλο τους απασχολεί αναφορικά με ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας, τους οικονομικούς κλάδους της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και της «Κοινωνικής Οικονομίας» και να λαμβάνουν άμεσα υπεύθυνη απάντηση.

Εργαστήριο δικτύωσης  

  RSS

Παναγιώτης Καζαντζίδης
(@panos7)
New Member
Joined:1 μήνα  ago
Posts: 1
31/10/2018 12:45 μμ  

Καλησπέρα σας. Χρειάζεται κάποια προεγγραφή για να παρακολουθήσω κάποιο εργαστήριο δικτύωσης που είδα στο site ότι διοργανώνετε επειδή θέλω να έρθω σε επαφή με επιχειρήσεις του Πειραιά για πιθανή μου απασχόληση στον κλάδο της ναυτιλίας;


ReplyQuote
ΑΝΝΑ ΚΟΔΕΛΛΑ
(@akodella)
Active Member
Joined:1 μήνα  ago
Posts: 9
31/10/2018 12:46 μμ  

Καλημέρα σας. Τα εργαστήρια δικτύωσης αφορούν τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων προκειμένου να συμφωνήσουν ανάμεσα σε άλλα σε δράσεις για την από κοινού προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Η δικτύωση των νέων με επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί μέσω των Ημερίδων Καριέρας που προβλέπονται στο έργο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk του Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4527305 ή μέσω του e-mail helpdesk.neetsonboard.piraeus@gmail.com για να σας ενημερώσουν σχετικά.


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register