Και τα δύο ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, επιδιώκοντας.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120  ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση.

Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης είναι 5€, ενώ για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης 3€.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 07/09/2018

Περισσότερες πληροφορίες: http://sbbe-edu.gr/