Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και δικαιούχος της είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ε’ κύκλου: 30/04/2018

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 2.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να ενταχθούν/επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών
Η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης είναι 120 ώρες.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 1.471,60 €

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι:
• Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
• Στέλεχος διαμεταφοράς προϊόντων / διαλογέας
• Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
• Υπάλληλος γραφείου / διοικητικής υποστήριξης (logistics)

Η Πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα – πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της χώρας

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΕΔΕ – Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων

ΤΚ 11144, Αθήνα

www.logistics-eede.gr

http://www.logistics-eede.gr/uploads/editor/e_prosklisi_enimerotiko_logistics.pdf