Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και δικαιούχος της είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΣΤ Κύκλου: 20/06/2018

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.600 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των εξαγωγών με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών εξαγωγών.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα  πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών

Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

Για τους συμμετέχοντες προβλέπεται Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.380 €

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι:

  • Στέλεχος διαχείρισης εξαγωγικών δραστηριοτήτων
  • Στέλεχος διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφειας
  • Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου
  • Υπάλληλος γραφείου διοικητικής υποστήριξης (εξαγωγών)

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις ανωτέρω ειδικότητες.

Η Πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα – πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

Περιοχή Εφαρμογής: το σύνολο της χώρας

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΕΔΕ: Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, ΤΚ 11144, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2109249540

http://www.esee-emporio.gr/

http://www.exagogiko-eede.gr/uploads/editor/e_prosklisi_enimerotiko_exagogiko_.pdf