Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού  Α ́Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν  γεννηθεί τα έτη 1995 -2002 . Η επιλογή γίνεται  με το βαθμό του τίτλου σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

H Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on -the -job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος τις απαραίτητες  θεωρητικές γνώσεις αλλά  και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑΣ, το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους ,ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο.

Οι μαθητές αμείβονται κατά τη διάρκεια των δύο χρονών των σπουδών τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 31.8.2018

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.oaed.gr

Επισυναπτόμενα