Το Πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες,  χρηματοδοτεί την πρακτική άσκηση και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας δυνητικών επιχειρηματιών ανεξαρτήτου ηλικίας από την Ελλάδα σε επιτυχημένες επιχειρήσεις του Εξωτερικού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Συνεχής στα Τοπικά Σημεία Επαφής

Το Πρόγραμμα προσφέρει σε άτομα κάθε ηλικίας την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις μέσω πρακτικής άσκησης, η οποία ολοκληρώνεται σε διάστημα από 1 έως 6 μήνες και μπορεί να γίνει και τμηματικά.

Το Πρόγραμμα δεν δεσμεύει τον συμμετέχοντα στην δημιουργία μίας επιχείρησης στο μέλλον!

Το Πρόγραμμα είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el