Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο εργαστήριο διαβούλευσης του έργου «NEETs on Board», το οποίο έλαβε χώρα στις 04/05/2018 στην αίθουσα Βουλευτικού του Ναυπλίου. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Συντονιστής εταίρος του έργου (Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Στο εργαστήριο συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (κ. Μαρίνης Μπερέτσος), στελέχη του Γραφείου Πληροφόρησης (help desk) του φορέα και λοιποί επιστημονικοί συνεργάτες.

Στην εκδήλωση όπου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του ΟΑΕΔ, του Περιφερειακού Μηχανισμού ΚΟΙΝΣΕΠ και άλλων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική και αποτελεσματική παρουσίαση και συζήτηση όλων των σχετικών θεμάτων που αφορούσαν στην δραστηριοποίηση των NEETs στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας και τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντικές συνέργειες προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.

Επισυναπτόμενα