Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 το 1ο Εργαστήριο Διαβούλευσης του έργου “ΝΕΕΤs on BOARD”. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον 2ο όροφο του νεοκλασικού κτιρίου του Δήμου Πειραιώς επί της Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου στον Πειραιά.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 1 του έργου: «Δικτύωση, Διασύνδεση φορέων και διερεύνηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», ενώ Υπεύθυνος φορέας για την διεξαγωγή της ήταν το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  – Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), η οποία έχει ορισθεί ως ο Συντονιστής Εταίρος του έργου.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Διαβούλευσης παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από εξειδικευμένους εισηγητές του Υπουργείου Εργασίας, του ΙΝΕ και του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορούσαν καλές πρακτικές και προτάσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης προς την κατεύθυνση της ένταξης των Νέων στην Αγορά Εργασίας.

Βασικό συμπέρασμα της διαβούλευσης ήταν ότι το πρόβλημα καταπολέμησης της ανεργίας των Νέων απαιτεί εκτεταμένη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με όλους τους τοπικούς αναπτυξιακούς και παραγωγικούς φορείς.

Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση συνέβαλε στην ουσιαστική διερεύνηση συνεργειών μεταξύ των προαναφερθέντων φορέων σε κοινές αναπτυξιακές δράσεις που θα ωφελήσουν την ομάδα στόχο των NEETs. Τέλος, προδιαγράφηκαν οι άξονες συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, οι οποίες και θα αποτυπωθούν σε σχετικά μνημόνια συνεργασίας που θα υπογραφούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επισυναπτόμενα