Η πρώτη Ημέρα Καριέρας του έργου “NEETs on Board” θα διοργανωθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου) την Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις δράσεις και τα προγράμματα ένταξης στην Αγορά Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και για τις προοπτικές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.