Το έργο «NEETs on Board» είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –  Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, έχει διάρκεια 18 μηνών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).

Το NEETs on Board στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Νέων 15 έως 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (NEETs) προς την κατεύθυνση της ένταξής τους στην Αγορά Εργασία αξιοποιώντας τις επιλογές που τους παρέχει το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Η περιοχή παρέμβασης του Έργου είναι ο Πειραιάς, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και οι δήμοι της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι οικονομικοί τομείς εστίασης του NEETs on Board είναι ο τομέας της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας.

Το έργο NEETs on Board έχει τους εξής βασικούς στόχους:

 • Εντοπισμός, ενημέρωση και ενεργοποίηση των NEETs στις εξής περιοχές παρέμβασης του Έργου: Δήμος Πειραιά, Νησιά Αργοσαρωνικού (Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρος) και Ανατολική Πελοπόννησος (Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς), σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησής τους στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
 • Πληροφόρηση των NEETs στις περιοχές παρέμβασης σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» και τις επιλογές που μπορούν να έχουν μέσω αυτών για την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.
 • Δικτύωση των εταίρων του Έργου με όλους τους αρμόδιους φορείς από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα για την ανάπτυξη συνεργειών και τη δημιουργία πολιτικών για την ένταξη των NEETs στην Αγορά Εργασίας.
 • Πληροφόρηση και υποστήριξη των NEETs προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν σύντομα, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησιμότητάς τους στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις περιοχές παρέμβασης του έργου, (π.χ. μέσω του Προγράμματος CCLDL/LEADER, Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κλπ.).

Οι κύριες δράσεις του NEETs on Board αφορούν:

Διεξαγωγή δύο εργαστηρίων δικτύωσης, (Πειραιάς και Ναύπλιο) μεταξύ επιτελικών, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων, με στόχο τη διάγνωση των προοπτικών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στους τομείς και στις περιοχές παρέμβασης του έργου. Επίσης, θα αναπτυχθούν προτάσεις πολιτικής (policy paper) για την δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος « Εγγύηση για την Νεολαία » με εστίαση στην «Γαλάζια» και την «Κοινωνική» Οικονομία.

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής (e-game) για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των NEETs σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες στους οικονομικούς τομείς που εστιάζει το Έργο και τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που προσφέρει το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία».
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής καταγραφής και αναζήτησης προσφερόμενων και ζητούμενων θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας από εργοδότες και νέους.
 • Λειτουργία δύο γραφείων πληροφοριών – helpdesks για το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» στον Πειραιά και το Λεωνίδιο στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.
 • Δημιουργία  έξι συνολικά «περιπτέρων» πληροφοριών – infokiosks, (δύο στον Πειραιά και τέσσερα στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου) σε επιλεγμένες περιοχές με υψηλή συγκέντρωση NEETs.
 • Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής του έργου με κινητές μονάδες στον Πειραιά, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού και στην Ανατολική Πελοπόννησο (Δήμοι Β. και Ν. Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς)
 • Διοργάνωση τριών Ημερών Καριέρας (Career Days) στις περιοχές του Λεωνιδίου, του Άστρους και του Πειραιά,
 • Διεξαγωγή Εργαστηρίων Κινητοποίησης (Motivational Workshops) σε δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές παρέμβασης με υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής
 • Παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού και προωθητικές ενέργειες μέσω του Διαδικτύου.

Εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών ωφελουμένων ΝEETs από το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία», παρουσιάζοντας τόσο τους διαφορετικούς τύπους των υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν, (λ.χ. εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, μαθητεία, κλπ.), όσο και τις ευκαιρίες εργασίας στη Γαλάζια Οικονομία και στην Κοινωνική Οικονομία.