Η ΕΛΙΞ υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο “V.I.P. – Volunteering is Possible” που έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Άμεσα

Στόχος του προγράμματος είναι να προσεγγίσει νέους/νέες με λιγότερες ευκαιρίες ώστε να υποστηρίξει την συμμετοχή τους σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΙΞ σε συνεργασία με 8 διεθνείς εταίρους από την Ιταλία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Εσθονία και την Πολωνία θα υλοποιήσει το παρόν πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της διεθνούς κινητικότητας για 22 νέων εθελοντών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.elix.org.gr/index.php/el/training/eu-projects/eu-project-proposal-gr/1557-call-volunteering-possible-elix-march-2018-gr