Η εγγραφή στην ιστοσελίδα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους χρήστες να λαμβάνουν σε τακτική βάση τα νέα του έργου και ενημέρωση για άλλες πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης καθώς και να έχουν πρόσβαση στο e-forum και στις εφαρμογές «Αναζήτησης Εργασίας» και «e-game».
Οι εγγεγραμμένοι εργοδότες έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν την εφαρμογή αναζήτησης εργασίας για να αναζητούν υποψήφιους εργαζόμενους και συνεργάτες στις επιχειρήσεις / φορείς που εκπροσωπούν.